Локација:
Европски Институт за Менаџмент, Право и Дипломатија
Ул. Беласица бр.2, 1000 Скопје, Македонија

 


Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи
Претседател

 


Верица Пандилоска-Гичева
Менаџер за Односи со јавност и Маркетинг
Тел. +389 75 228 078
Емаил: verica.pandiloska@euinstitute.eu

 


Звонко Гичев
Менаџер и Предавач

 


Кенан Сали
Генерален Секретар

Сподели