Локација:
Европски Институт за Менаџмент, Право и Дипломатија
Ул. Беласица бр.2, 1000 Скопје, Македонија

Или контактирајте не директно на Емаил: info@euinstitute.eu или verica.pandiloska@euinstitute.eu