Европскиот Институт организира обуки и семинари за фирми, групи и поединци за:

  • Менаџмент
  • Лидерство
  • Говор на тело
  • Комуникации
  • Курсеви по Странски јазици – германски, англиски и др.