Европскиот Институт посредува и овозможува вработување во странство, особено во западноевропски држави како што се Германија, Швајцарија, Австрија, Шведска и др. Сите заинтересирани можат да се информираат и аплицираат на job@euinstitute.eu
Отворени огласи за работа во странство.